Rss Bollettini meteo Regione Campania
Bollettini meteo Regione Campania
Rss Ultimi Terremoti
M 1.8 - 2020/Apr/02 GMT 11:58:32 - Parmense
M 1.3 - 2020/Apr/02 GMT 10:16:26 - Alpi_Cozie
M 2.1 - 2020/Apr/02 GMT 08:31:54 - Parmense
M 2.4 - 2020/Apr/02 GMT 03:45:36 - Parmense
M 2.1 - 2020/Apr/02 GMT 03:12:06 - Parmense
M 2.0 - 2020/Apr/02 GMT 03:12:06 - Parmense
M 0.6 - 2020/Apr/01 GMT 09:55:44 - Alpi_Marittime
M 2.8 - 2020/Mar/31 GMT 20:34:09 - Frignano
M 1.0 - 2020/Mar/31 GMT 15:17:54 - Alpi_Lepontine
M 1.2 - 2020/Mar/31 GMT 14:19:13 - Versilia
M 2.8 - 2020/Mar/31 GMT 09:35:13 - Pianura_padana_emiliana
M 2.9 - 2020/Mar/31 GMT 01:19:11 - Zona_Bologna
M 1.3 - 2020/Mar/31 GMT 00:13:12 - Mugello
M 1.3 - 2020/Mar/30 GMT 23:06:43 - Mugello
M 3.5 - 2020/Mar/29 GMT 07:11:34 - Alpi_Cozie
M 0.7 - 2020/Mar/29 GMT 06:55:07 - Alpi_Graie
M 0.4 - 2020/Mar/28 GMT 16:41:21 - Alpi_Pennine
M 1.4 - 2020/Mar/28 GMT 12:58:47 - Casentino
M 0.9 - 2020/Mar/27 GMT 23:41:14 - Alpi_Pennine
M 1.1 - 2020/Mar/27 GMT 19:51:16 - Alpi_Marittime
Rss Protezione Civile - Stati di Allerta
martedì 4 febbraio 2020 13:31:54 - Normalità
Allerta meteo dalle ore 16 di oggi fino alle ore 16 di giovedì 6 febbraio 2020. Dalla serata possibili nevicate e gelate notturne. Mercoledì neve a quota 500 mt.