Rss Bollettini meteo Regione Campania
Bollettini meteo Regione Campania
Rss Ultimi Terremoti
M 1.1 - 2020/Jan/27 GMT 23:50:18 - Alpi_Graie
M 1.3 - 2020/Jan/27 GMT 12:54:10 - Riviera_di_ponente
M 1.5 - 2020/Jan/27 GMT 08:50:16 - Francia
M 3.7 - 2020/Jan/27 GMT 03:29:56 - ---------------
M 1.1 - 2020/Jan/26 GMT 22:32:04 - Alpi_Graie
M 2.5 - 2020/Jan/26 GMT 22:06:32 - Alpi_Graie
M 1.4 - 2020/Jan/26 GMT 21:33:36 - Appennino_ligure
M 2.5 - 2020/Jan/26 GMT 16:26:07 - Montefeltro
M 0.7 - 2020/Jan/26 GMT 15:22:33 - Riviera_di_ponente
M 0.2 - 2020/Jan/26 GMT 12:17:44 - Garfagnana
M 1.8 - 2020/Jan/26 GMT 10:16:25 - Zona_Torino
M 1.0 - 2020/Jan/26 GMT 04:34:25 - Costa_toscana_settentrionale
M 1.0 - 2020/Jan/26 GMT 02:57:07 - Costa_toscana_settentrionale
M 1.9 - 2020/Jan/25 GMT 20:17:27 - Costa_toscana_settentrionale
M 1.5 - 2020/Jan/25 GMT 20:16:41 - Costa_toscana_settentrionale
M 2.8 - 2020/Jan/25 GMT 19:13:27 - Alpi_Pennine
M 2.2 - 2020/Jan/25 GMT 19:07:42 - Svizzera
M 0.8 - 2020/Jan/25 GMT 18:10:21 - Alpi_Graie
M 0.8 - 2020/Jan/25 GMT 09:45:44 - Alpi_Marittime
M 1.0 - 2020/Jan/23 GMT 15:15:32 - Appennino_pistoiese
Rss Protezione Civile - Stati di Allerta
venerdì 10 gennaio 2020 11:05:17 - Normalità
Nessuna allerta. Possibii gelate notturne.